Tiền nợ thuế được phân loại như thế nào?

Ngày hỏi:13/11/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý tiền nợ thuế. Tôi được biết các khoản nợ thuế được phân loại để dễ quản lý và thu hồi. Vậy Ban biên tập cho hỏi. Tiền nợ thuế được phân loại như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiền nợ thuế được phân loại như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Mục III Quyết định 1401/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình quản lý nợ thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành, có quy định về vấn đề bạn hỏi như sau:

   2.1. Hàng ngày, ngay khi nhận được hồ sơ và các tài liệu liên quan đến việc thay đổi tính chất nợ của NNT, công chức quản lý nợ và công chức tham gia thực hiện quy trình căn cứ tiêu thức phân loại tiền thuế nợ và hồ sơ nhận được, để phân loại tính chất theo từng khoản nợ, nhóm nợ, nhằm phản ánh kịp thời các thay đổi liên quan đến tính chất nợ.

   Khoản nợ được phân loại là có số tiền thuế nợ mới phát sinh tính đến thời điểm phân loại.

   Kết quả phân loại tiền thuế nợ hàng tháng sẽ được chốt cùng thời điểm khóa sổ thuế. Kết quả phân loại sẽ là căn cứ để thực hiện các biện pháp đôn đốc; báo cáo và tính tiền chậm nộp của kỳ báo cáo đã khóa sổ. Sau thời điểm khóa sổ nếu có sự thay đổi về phân loại tiền thuế nợ thì được tổng hợp vào kỳ báo cáo tiếp theo.

   Công chức quản lý nợ và công chức tham gia thực hiện quy trình lập báo cáo phân loại tiền thuế nợ theo người nộp thuế theo mẫu số 12/QLN tại ứng dụng quản lý nợ thuế để làm cơ sở đôn đốc thu nợ.

   2.2. Về hồ sơ phân loại tiền thuế nợ

   Công chức quản lý nợ và công chức tham gia thực hiện quy trình căn cứ vào trạng thái của NNT trên ứng dụng quản lý thuế để thực hiện phân loại tiền thuế nợ. Bộ phận kê khai và kế toán thuế có trách nhiệm cung cấp hồ sơ liên quan đến việc cập nhật trạng thái của NNT trên ứng dụng quản lý thuế để bộ phận quản lý nợ có cơ sở phân loại tiền thuế nợ.

   Hồ sơ để phân loại nợ đối với từng khoản nợ, nhóm nợ căn cứ vào quy định của pháp luật (chi tiết tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo quy trình).

   2.3. Không thực hiện thanh toán, bù trừ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp

   Đối với khoản nợ đã được phân loại vào nhóm tiền thuế nợ đang xử lý, tiền thuế không tính tiền chậm nộp bộ phận quản lý nợ thông báo cho bộ phận kiểm tra, kê khai và kế toán thuế để không thực hiện thanh toán, bù trừ.

   2.4. Hủy bù trừ giao dịch nợ thuế

   - Việc hủy các cặp giao dịch đã bù trừ chỉ được thực hiện vào các ngày trong tháng chưa khóa sổ thuế. Sau thời điểm khóa sổ không được phép thực hiện hủy bù trừ.

   - Nếu phát hiện việc bù trừ của các tháng đã khóa sổ chưa chính xác dẫn đến sai nợ thuế, công chức quản lý nợ phối hợp với công chức bộ phận kê khai và kế toán thuế thực hiện điều chỉnh dữ liệu của các tháng đã báo cáo vào báo cáo kỳ hiện tại (chưa khóa sổ) cho đúng với nghĩa vụ của NNT.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn