Tiền phạt chậm nộp tiền thuế

Ngày hỏi:26/01/2015
Chào Anh (chị)! Xin cho em hỏi có công văn hướng dẫn từ năm 2015 doanh nghiệp không phải đóng tiền phạt chậm nộp các khoản nợ thuế phải không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 2, Điều 5, Luật số 71/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namthông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, quy định.

   “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

   Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”.

   Căn cứ quy định trên. Từ 01/01/2015 việc nộp chậm tiền thuế, thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Luật số 71/2014/QH13 nêu trên.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn