Tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế điện tử tại hệ thống khai thuế điện tử cấp Tổng cục Thuế

Ngày hỏi:30/09/2017

Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế điện tử tại hệ thống khai thuế điện tử cấp Tổng cục Thuế được thực hiện như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thanh Mai, đang sinh sống ở Hà Nội. Gần đây, tôi có nghe giới thiệu về việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, tôi đã tìm hiểu về lĩnh vực này. Tuy nhiên, có một số thông tin tôi vẫn chưa nắm rõ lắm, cụ thể là việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế điện tử tại hệ thống khai thuế điện tử cấp Tổng cục Thuế sẽ được thực hiện như thế nào? Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cám ơn! (thanh_mai***@hotmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế điện tử tại hệ thống khai thuế điện tử cấp Tổng cục Thuế được quy định tại Khoản 1 Mục II Phần II Quy trình quản lý đăng ký sử dụng và khai thuế điện tử do Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định 1390/QĐ-TCT năm 2011 như sau:

   1.1. Tiếp nhận đăng ký khai thuế điện tử

   a) Đối với trường hợp NNT khai thuế điện tử trực tiếp tại cổng thông tin của Cơ quan Thuế

   Hệ thống khai thuế điện tử tự động tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT và tự động xác minh tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, bao gồm:

   - Kiểm tra việc đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử: đối chiếu mã số thuế, danh mục tờ khai thuế, địa chỉ thư điện tử với tài khoản khai thuế điện tử của NNT.

   - Kiểm tra chữ ký số của NNT: Việc kiểm tra được thực hiện ngay tại thời điểm NNT nộp hồ sơ khai thuế điện tử và bao gồm các nội dung:

   + Kiểm tra nhà cung cấp: Nhà cung cấp chứng thư số phải nằm trong danh sách các nhà cung cấp được Bộ Thông tin truyền thông cấp phép.

   + Kiểm tra mã số thuế: Chứng thư dùng để khai thuế điện tử của NTT phải được cấp cho chính NNT đó.

   + Kiểm tra hạn của chứng thư: Chứng thư của NNT phải còn hạn sử dụng.

   + Kiểm tra danh sách chứng thư không hợp lệ của nhà cung cấp: Chứng thư của NNT không được phép nằm trong danh sách chứng thư không hợp lệ do nhà cung cấp thông báo.

   b) Đối với NNT khai thuế điện tử qua tổ chức T-VAN

   Hệ thống khai thuế điện tử tự động tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT qua tổ chức T-VAN và tự động xác minh tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, bao gồm:

   - Kiểm tra việc đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN: đối chiếu mã số thuế, danh mục tờ khai thuế, địa chỉ thư điện tử, chứng thư số của tổ chức T-VAN trên hệ thống.

   - Kiểm tra chữ ký số của NNT và tổ chức T-VAN: đối chiếu chữ ký số trên hồ sơ khai thuế với chứng thư số do tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng cấp.

   Việc kiểm tra được thực hiện ngay tại thời điểm tổ chức T-VAN gửi hồ sơ khai thuế điện tử cho CQT.

   1.2. Gửi thông tin xác nhận tiếp nhận hồ sơ khai thuế

   a) Đối với trường hợp NNT khai thuế điện tử trực tiếp tại cổng thông tin của Cơ quan Thuế

   Hệ thống khai thuế điện tử tự động thực hiện kết xuất Thông báo xác nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử (mẫu số 09/TB-KĐT ban hành kèm theo Quyết định này) nếu hồ sơ đã được kiểm tra là hợp pháp, hợp lệ và gửi cho NNT thông qua địa chỉ thư điện tử NNT và trong tài khoản khai thuế điện tử của NNT ngay tại thời điểm NNT nộp hồ sơ khai thuế điện tử.

   b) Đối với NNT khai thuế điện tử qua tổ chức T-VAN

   Hệ thống khai thuế điện tử tự động thực hiện kết xuất Thông báo xác nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử (mẫu số 09/TB-KĐT ban hành kèm theo quyết định này) nếu hồ sơ đã được kiểm tra là hợp pháp, hợp lệ và gửi cho tổ chức T-VAN ngay tại thời điểm tổ chức T-VAN gửi hồ sơ cho Cơ quan Thuế.

   1.3. Lưu tệp hồ sơ khai thuế gốc

   Hệ thống khai thuế điện tử tự động thực hiện việc lưu trữ đầy đủ, nguyên trạng dữ liệu hồ sơ khai thuế gốc tại cơ sở dữ liệu khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

   1.4. Gửi dữ liệu kê khai tới các Cục Thuế/Chi cục Thuế

   Hệ thống khai thuế điện tử tự động chuyển dữ liệu tờ khai của NNT tới các hệ thống thông tin quản lý thuế của Cục Thuế/Chi cục Thuế nơi chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ khai thuế của NNT đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, thời gian chậm nhất là trước 8 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo.

   Trên đây là nội dung quy định về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế điện tử tại hệ thống khai thuế điện tử cấp Tổng cục Thuế. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1390/QĐ-TCT năm 2011.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn