Tiêu chuẩn về năng lực của Trưởng phòng Quản lý thuế cá nhân Tổng cục thuế?

Ngày hỏi:21/11/2019

Vợ tôi đang được quy hoạch cho vị trí lãnh đạo trong cục thuế. Anh chị cho tôi hỏi để làm Trưởng phòng Quản lý thuế cá nhân Tổng cục thuế thì vợ tôi cần có tiêu chuẩn về năng lực như thế nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Quyết định 558/QĐ-TCT năm 2017 về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế quy định về tiêu chuẩn năng lực của trưởng phòng Quản lý thuế cá nhân cụ thể như sau:

   ...

   2. Năng lực

   - Có năng lực tổ chức, điều hành, phối hợp xử lý thông tin trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

   - Có năng lực tham mưu, quản lý; năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả công việc; đề xuất, phối hợp với cấp có thẩm quyền hoàn thiện các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ được giao.

   - Có tư duy đổi mới năng động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến trong công việc.

   - Có khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng; được công chức, người lao động trong đơn vị tín nhiệm.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn