Tinh giảm thuế đối với hàng hóa khuyến mãi

Ngày hỏi:01/06/2015

Công ty chúng tôi có mua một số suất quà cho Nhà phân phối (có đăng ký với Sở Công Thương). Đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn cách hạch toán và thủ tục đúng theo quy định của pháp luật.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Định tư vấn như sau:

  • Cục thuế tỉnh Bình Định trả lời như sau:

   Căn cứ Khoản 5, Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế đối với hàng hóa khuyến mại:

   “5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

   … … …”

   - Căn cứ Điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

   “2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

   a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

   … … …”

   Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị có chương trình khuyến mại mua quà để biếu tặng cho Nhà phân phối theo quy định của pháp luật về thương mại (có đăng ký với Sở Công Thương) thì khi biếu tặng, đơn vị lập hóa đơn GTGT ghi đầy đủ các chỉ tiêu và ghi rõ là hàng khuyến mại không tính thuế.

   Về hạch toán kế toán, Cơ quan thuế không hỗ trợ về Chế độ kế toán. Vì vậy, đề nghị đơn vị tham khảo Chế độ kế toán hiện hành mà đơn vị áp dụng để hạch toán đúng quy định.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Bình Định
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn