Tính thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phần

Ngày hỏi:19/03/2010

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Trần Thị Thanh Mai (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Cổ đông trong công ty chuyển nhượng cổ phần theo tỷ lệ 1:1 cho cá nhân khác, công ty có phải kê khai khấu trừ thuế 0,1% trên giá trị chuyển nhượng không? Nếu cổ đông chuyển nhượng không đăng ký thuế suất 20% với cơ quan thuế thì cổ đông đó có phải nộp thuế với thuế suất 0,1% không?

  Nội dung này được Tổng cục Thuế tư vấn như sau:

  • Tại điểm 2c, mục II Công văn số 42/BTC-TCT ngày 2/1/2009 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán có nêu: "Công ty phát hành chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế.

   ăn cứ để khấu trừ thuế là giá chuyển nhượng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng lần chuyển nhượng; giá chuyển nhượng cổ phiếu được xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc ghi giá nhưng thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất thì Công ty phát hành cổ phiếu được căn cứ vào giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất để khấu trừ thuế.

   Người chuyển nhượng chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng với Công ty phát hành chứng khoán đồng thời với đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã chuyển nhượng.

   Công ty phát hành cổ phiếu có trách nhiệm tính và thu thuế TNCN đối với các trường hợp chuyển nhượng và kê khai nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính".

   Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, ý kiến của Tổng cục Thuế về vấn đề này như sau: Cổ đông trong công ty chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân khác thì công ty phát hành cổ phiếu có trách nhiệm tính và thu thuế TNCN với thuế suất 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng theo hợp đồng do cá nhân xuất trình. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi hoặc có ghi giá nhưng thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất thì công ty phát hành cổ phiếu được căn cứ vào giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất để khấu trừ thuế.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn