Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt khi bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan

Ngày hỏi:01/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Mai Hằng, là công chức văn thư lưu trữ của Chi cục Thuế. Sắp tới cơ quan tôi có thực hiện Hội nghị cán bộ “chủ chốt” để bổ nhiệm lại Chi cục trưởng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt khi bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt khi bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan quy định tại Khoản 2 Điều 31 Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   Căn cứ báo cáo tự nhận xét, đánh giá trong thời gian giữ chức vụ của công chức, viên chức, đơn vị, bộ phận tham mưu công tác cán bộ (của cơ quan quản lý cấp trên) phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến nhận xét và bỏ phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức dự kiến bổ nhiệm lại.

   - Thành phần dự họp: Thực hiện tương tự quy định tại bước 4 của Quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức tương ứng với từng chức danh lãnh đạo từ nguồn nhân sự tại chỗ quy định tại Chương III Quy chế này.

   - Nội dung Hội nghị:

   + Người chủ trì Hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

   + Cá nhân dự kiến bổ nhiệm lại đọc bản kiểm điểm trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo.

   + Các thành viên tham dự Hội nghị tham gia ý kiến.

   + Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

   + Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

   Công chức, viên chức lãnh đạo dự kiến bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số cán bộ tham gia dự họp đồng ý; trường hợp từ 50% đồng ý trở xuống thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   - Các quy định về tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Quy chế này.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn