Tổ chức Hội nghị Tập thể Lãnh đạo khi bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan

Ngày hỏi:01/12/2018

Tìm hiểu quy định về quy trình bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo. Nhưng có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Tổ chức Hội nghị Tập thể Lãnh đạo khi bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức Hội nghị Tập thể Lãnh đạo khi bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan quy định tại Khoản 3 Điều 31 Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   Trước khi triển khai Hội nghị, Thủ trưởng đơn vị đề nghị cấp ủy đơn vị (đối với đơn vị thành lập đảng bộ thì lấy ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy) có nhận xét, đánh giá và có ý kiến về việc bổ nhiệm lại.

   Căn cứ kết quả Hội nghị Bước 2 và ý kiến của cấp ủy đảng đơn vị, đơn vị tham mưu công tác cán bộ của cơ quan quản lý cấp trên phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị tập thể Lãnh đạo để nhận xét, đánh giá và biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu kín) về việc bổ nhiệm lại.

   Công chức, viên chức lãnh đạo dự kiến bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm trên 50% tổng số cán bộ tham gia dự họp đồng ý; trường hợp từ 50% đồng ý trở xuống thì báo cáo cấp có thẩm quyền (cấp phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ) xem xét, quyết định.

   Thành phần dự họp: Thực hiện tương tự quy định tại bước 5 của Quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức tương ứng với từng chức danh lãnh đạo từ nguồn nhân sự tại chỗ quy định tại Chương III Quy chế này.

   Các quy định về tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Quy chế này.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn