Tổng hợp, quyết toán nguồn thu phí bảo đảm hàng hải được pháp luật quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/07/2017

Tổng hợp, quyết toán nguồn thu phí bảo đảm hàng hải được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoàng Kỳ. Để phục vụ cho công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể như sau: Tổng hợp, quyết toán nguồn thu phí bảo đảm hàng hải được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0167***)  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổng hợp, quyết toán nguồn thu phí bảo đảm hàng hải được pháp luật quy định tại Điều 9 Thông tư 14/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, như sau:

   Kết thúc năm tài chính, các Cảng vụ hàng hải tổng hợp số thu, nộp phí bảo đảm hàng hải trong báo cáo quyết toán năm gửi Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam xét duyệt và tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp số thu ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải hàng năm theo quy định hiện hành.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập về tổng hợp, quyết toán nguồn thu phí bảo đảm hàng hải. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 14/2017/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn