Tổng hợp và gửi nhu cầu cấp chứng thư số tại cơ quan Tổng cục Thuế

Ngày hỏi:14/11/2018

Tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quy trình cấp phát, quản lý chứng thư số chuyên dùng trong ngành thuế. Có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể: Tổng hợp và gửi nhu cầu cấp chứng thư số tại cơ quan Tổng cục Thuế quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổng hợp và gửi nhu cầu cấp chứng thư số tại cơ quan Tổng cục Thuế quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định 1983/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình tạm thời cấp phát, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành, ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

   - Cá nhân thuộc đối tượng được cấp chứng thư số lập Giấy đề nghị cấp chứng thư số theo mẫu số 01-BM/QTCTS kèm theo Quy trình này.

   - Tổng hợp và gửi nhu cầu:

   + Vụ/đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế: Lập Danh sách đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân theo mẫu số 02a-BM/QTCTS kèm theo Quy trình này gửi Văn phòng; Văn phòng rà soát và lập Danh sách đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân theo mẫu số 02a-BM/QTCTS kèm theo Quy trình này, gửi Cục CNTT.

   + Đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế: Lập Danh sách đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân theo mẫu số 02a-BM/QTCTS, Danh sách đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức theo mẫu số 02b-BM/QTCTS kèm theo Quy trình này, gửi Cục CNTT.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn