Tra cứu/cấp Mã số thuế hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính nội bộ cơ quan thuế với khoản thu từ đất của cá nhân

Ngày hỏi:05/07/2019

Tra cứu/cấp Mã số thuế với hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong nội bộ cơ quan thuế với khoản thu từ đất của cá nhân, hộ gia đình được quy định ra sao? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tra cứu/cấp Mã số thuế với hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong nội bộ cơ quan thuế với khoản thu từ đất của cá nhân, hộ gia đình quy định tại quy định tại Tiểu mục 1 Mục I Phần II Quyết định 2155/QĐ-TCT năm 2017, cụ thể như sau:

   Cán bộ xử lý hồ sơ căn cứ thông tin định danh cá nhân trên hồ sơ để tra cứu MST của NNT trên website ngành thuế www.gdt.gov.vn hoặc ứng dụng TMS.

   - Trường hợp NNT đã có MST: Thực hiện giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính theo mục II phần này.

   - Trường hợp NNT chưa có MST nhưng có đủ giấy tờ định danh cá nhân là duy nhất để cấp MST: Cán bộ xử lý hồ sơ thực hiện lập Phiếu đề nghị cấp MST (theo mẫu số PC-MST ban hành kèm theo qui trình này) trình Phụ trách Bộ phận quản lý các khoản thu từ đất ký chuyển Bộ phận đăng ký thuế để cấp MST cho NNT trong nửa ngày (0,5 ngày) làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

   Sau khi nhận được đề nghị cấp MST, bộ phận đăng ký thuế thực hiện cấp MST cho NNT theo quy định; ghi MST vào phần kết quả cấp mã của Phiếu đề nghị cấp MST và chuyển trả MST của NNT đã cấp cho Bộ phận quản lý các khoản thu từ đất trong nửa ngày (0,5 ngày) làm việc kể từ khi nhận Phiếu đề nghị cấp MST của Bộ phận Quản lý các khoản thu từ đất.

   - Trường hợp NNT chưa có MST nhưng không thể có giấy tờ định danh cá nhân làm căn cứ để cấp MST: Cán bộ xử lý hồ sơ báo cáo Phụ trách Bộ phận quản lý các khoản thu từ đất, trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt sử dụng MST đặc trưng để quản lý trên hệ thống.

   Thời gian thực hiện việc cấp MST không quá một ngày (1 ngày) làm việc.

   Trong trường hợp Chi cục Thuế phân công cho Bộ phận quản lý các khoản thu từ đất thực hiện việc cấp MST cho NNT, Chi cục trưởng Chi cục Thuế phải ra quyết định bằng văn bản, ghi rõ phạm vi, trách nhiệm của bộ phận thực hiện cấp MST, yêu cầu bộ phận được phân công cấp MST thực hiện theo quy định của quy trình đăng ký thuế.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn