Trả lời Công văn số 1605204/CV-FHS ngày 24/5/2016 của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Ngày hỏi:07/06/2016
Hỏi về việc thuế nhà thầu nước ngoài trong hoạt động đăng ký thương hiệu tại các nước trên thế giới?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Cục Thuế Hà Tĩnh nhận được Công văn số 1605204/CV-FHS ngày 24/5/2016 của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, hỏi về việc thuế nhà thầu nước ngoài trong hoạt động đăng ký thương hiệu tại các nước trên thế giới. Vấn đề này Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ Điều 2, Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2014, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. (Kèm theo các ví dụ cụ thể).

   “Điều 2. Đối tượng không áp dụng

   Hướng dẫn tại Thông tư này không áp dụng đối với:

   1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật các Tổ chức tín dụng.

   2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:

   - Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).

   - Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).

   3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.

   4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

   - Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;

   - Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);

   - Xúc tiến đầu tư và thương mại;

   - Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;

   - Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến); .....”

   Căn cứ khoản 1 Điều 6 và khoản 1, Điều 7, Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính quy định đối tượng chịu thuế GTGT:

   “Điều 6. Đối tượng chịu thuế GTGT

   1. Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), bao gồm:

   - Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp tại Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam;

   - Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp ngoài Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam.

   Điều 7. Thu nhập chịu thuế TNDN

   1. Thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I)”.

   Căn cứ vào quy định nêu trên:

   Trường hợp Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh Ủy quyền cho nhà thầu ở nước ngoài thực hiện đăng ký thương hiệu (một hoạt động mục đích đăng ký thương hiệu của công ty nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng) tại các nước trên thế giới, không diễn ra tại Việt Nam.

   Nếu đáp ứng đầy đủ các quy định nêu tại Điều 2, Thông tư số 103/2014/TT-BTC, thì hoạt động đăng ký thương hiệu thuộc đối tượng không phải kê khai, nộp thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

   Cục thuế Hà Tĩnh trả lời để Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh biết và thực hiện./.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Hà Tĩnh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn