Trách nhiệm của công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày hỏi:27/06/2017

Trách nhiệm của công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế khi thực hiện hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế được pháp luật quy định quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật tôi là Minh Thủy hiện đang sinh sống tại TP Đà Nẵng tôi có một thắc mắc muốn được hỏi ban biên tập như sau, qua đọc tin tức tôi được biết bên cạnh các cơ quan thuế thì vẫn có các công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của các công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế khi thực hiện hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ ban Ban biên tập. Chân thành cảm ơn!

Minh Thủy (minhthuy***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Với câu hỏi của bạn, Ban biên tập Thư Ký Luật xin trả lời như sau: Khi thực hiện hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế trách nhiệm của công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế có các trách nhiệm như chịu trách nhiệm trược pháp luật về kết quả quyết toán theo hồ sơ kê khai của người nộp thuế, cung cấp chính xác theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế về các chứng cứ tài liệu khi có yêu cầu, giữ bí mật thông tin cho người nộp thuế. Ngoài ra, côn ty kiểm toán độc lập còn có trách nhiệm thực hiện đúng theo yêu cầu của pháp luật khi thực hiện các thủ tục về thuế và các vấn đề khác có liên quan.

   Trách nhiệm của công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế khi thực hiện hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế được pháp luật quy định tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 12b Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện dịch vụ quyết toán thuế theo hồ sơ kê khai của người nộp thuế. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện hồ sơ quyết toán thuế có sự sai sót ảnh hưởng đến số thuế người nộp thuế phải nộp hoặc được hoàn thì công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thực hiện dịch vụ quyết toán có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước số thuế còn thiếu, số thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế như trường hợp người nộp thuế vi phạm;

   b) Cung cấp chính xác, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế các tài liệu, chứng từ để chứng minh tính chính xác của việc thực hiện dịch vụ kiểm tra quyết toán thuế.

   c) Giữ bí mật thông tin cho người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế có đủ bằng chứng về việc công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế không thực hiện đúng trách nhiệm này, gây thiệt hại cho người nộp thuế thì người nộp thuế có quyền kiến nghị cơ quan thuế chấm dứt hợp đồng dịch vụ.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế khi thực hiện hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế được pháp luật quy định. Để hiểu rõ và biết thêm chi tiết về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn