Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày hỏi:01/11/2016

Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi hiện đang làm việc tại một đơn vị kiểm toán doanh nghiệp. Nay vì một số lý do công việc nên tôi đang nghiên cứu một số vấn đề về hoàn thuế giá trị gia tăng. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Trần Thị Huệ, SĐT: 01633***.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng được quy định tại Điều 30 Thông tư 99/2016/TT-BTC' onclick="vbclick('4D7B2', '150826');" target='_blank'>Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   1. Theo dõi, kiểm soát chứng từ chi hoàn thuế giá trị gia tăng, thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Thông tư này.

   2. Hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời chi hoàn thuế giá trị gia tăng, thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định.

   3. Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong phạm vi dự toán kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng đã được phê duyệt.

   4. Cung cấp chính xác, kịp thời, đầy đủ cho cơ quan thuế số liệu về chi hoàn thuế, thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế, tổng hợp thực chi hoàn thuế giá trị gia tăng, thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định; định kỳ hàng tháng, quý, năm đối chiếu, xác nhận với cơ quan thuế theo quy định về kế toán ngân sách nhà nước.

   5. Thực hiện quyết toán kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng, được quy định tại Thông tư 99/2016/TT-BTC' onclick="vbclick('4D7B2', '150826');" target='_blank'>Thông tư 99/2016/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hoàn thuế giá trị gia tăng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn