Trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí

Theo dõi sự thay đổi của Trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí
Ngày hỏi:01/01/2017

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Lê Hà. Tôi nhận thấy hiện nay có rất nhiều khoản phí và lệ phí được thu. Vậy ban biên tập cho tôi hỏi trách nhiệm của tổ chứ thu phí, lệ phí được quy định như thế nào? Do văn bản nào điều chỉnh? Mong ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí được quy định tại Điều 14 Luật phí và lệ phí 2015 như sau:

   Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí

   1. Niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên Trang thông tin điện tử của tổ chức thu phí, lệ phí về tên phí, lệ phí, mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và văn bản quy định thu phí, lệ phí.

   2. Lập và cấp chứng từ thu cho người nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

   3. Thực hiện chế độ kế toán; định kỳ báo cáo quyết toán thu, nộp, sử dụng phí, lệ phí; thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

   4. Hạch toán riêng từng loại phí, lệ phí.

   5. Báo cáo tình hình thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí.

   Ngoài ra theo quy định tại Nghị định 120/2016/NĐ-CP quy định trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí như sau:

   - Thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế; thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí phát sinh thu được vào tài khoản chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước; định kỳ theo quy định của cấp ó thẩm quyền, nộp tiền phí phải nộp vào ngân sách nhà nước, sau khi trừ số tiền phí được để lại; thực hiện lập và cấp chứng từ thu phí, lệ phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

   Riêng tổ chức thu phí sử dụng đường bộ, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, thu, nộp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

   - Xây dựng đề án thu phí, lệ phí; trình bộ quản lý chuyên ngành (đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính), sở quản lý chuyên ngành (đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh). Trường hợp khoản phí, lệ phí do nhiều tổ chức cùng thực hiện thu; không ban hành văn bản riêng cho từng tổ chức thu phí, lệ phí, bộ quản lý chuyên ngành chủ trì xây dựng đề án (đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính) theo quy định tại khoản 3 Điều của Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo sở quản lý chuyên ngành chủ trì xây dựng đề án (đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).

   Đề án thu phí gồm: Phương thức cung cấp dịch vụ, thu phí; dự kiến mức thu, căn cứ xây dựng mức thu; đối tượng chịu phí; miễn, giảm phí; dự toán thu, chi; tỷ lệ để lại; đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí; hiệu quả thu phí.

   Đề án thu lệ phí gồm: Phương thức cung cấp dịch vụ, thu lệ phí; dự kiến mức thu và căn cứ xây dựng mức thu; đối tượng chịu lệ phí; miễn, giảm lệ phí; đánh giá khả năng đóng góp của người nộp, hiệu quả thu lệ phí.

   Trên đây là trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật phí và lệ phí 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn