Trích tiền 2% vãng lai

Ngày hỏi:12/01/2014
Xin hỏi Cục thuế sự việc như sau: Công ty Tôi đang ở Đồng Xoài thông thường thi công các công trình trên địa bàn tỉnh khi thanh toan tiền với chủ đầu tư đều bị kho bạc trích lại 2% sau đó về kê khai trên mẫu 05 để khấu trừ lại. Tuy nhiên lần này thì khác, Cty Tôi ký hơp đòng với Ban dân tộc huyện Bù Gia Mập về việc cung cấp cây Cao su giống để cung cấp cho hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số. Theo Tôi được biết Cây giống là hàng hóa không chịu thuế. Nhưng khi làm hồ sơ thanh toán vẫn bị khấu trừ 2%. Cty Tôi mong muốn Cục thuế hướng dẫn cụ thể để Cty làm thủ tục hoàn lại số tiền đó hoặc cho khấu trừ số thuế đã bị khấu trừ đó. Xin chân thành cám ơn.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 3, Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định:
   “Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA). Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốn khi chưa có khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành…”.
   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Hoạt động cung cấp cây cao su giống cho đồng bào, hộ nghèo của đơn vị không thuộc trường hợp phải khấu trừ 2% trên số tiền thanh toán và cũng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Do đó, số tiền thuế GTGT 2% Kho bạc Nhà nước đã trích nộp vào Ngân sách Nhà nước được xác định là số nộp thừa của đơn vị. Đơn vị được bù trừ số thuế đã nộp trên với số thuế phát sinh phải nộp hoặc đề nghị hoàn trả theo quy định.
   Hồ sơ đề nghị hoàn trả số tiền thuế nộp thừa bao gồm:
   + Mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
   + Chứng từ nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước (số tiền Kho bạc Nhà nước trích nộp vào Ngân sách Nhà nước) - bản sao y có đóng dấu xác nhận của đơn vị.
   + Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn