Trường học liên kết với đơn vị bên ngoài để tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh đầu ra có phải chịu thuế GTGT?

Ngày hỏi:02/01/2020

Chúng tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp, có hoạt động liên kết với đơn vị ngoài để tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên. Trong những cuộc thi này thì cũng có một số thí sinh tự do tham dự. Vậy tôi xin hỏi hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ này có thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 13 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

   “13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

   Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở đào tạo không trực tiếp tổ chức đào tạo mà chỉ tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ cũng thuộc đối tượng không chịu thuế. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.”

   Như vậy, đơn vị hành chính sự nghiệp có hoạt động liên kết với đơn vị ngoài để tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên (trong đó có một số thí sinh tự do tham dự), nếu việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ cũng thuộc đối tượng không chịu thuế.

   Nếu cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định nêu trên.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn