Trường hợp công ty chưa làm xong quyết toán thuế TNDN năm trước thì lấy tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu theo tỷ lệ nào?

Ngày hỏi:18/04/2012
Trường hợp công ty chưa làm xong quyết toán thuế TNDN năm trước thì lấy tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu theo tỷ lệ nào?

  Nội dung này được Cục thuế tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Đối với quyết toán thuế năm 2003, theo qui định tại điểm 3, mục IV, phần C, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp quyết toán thuế TNDN là 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Kể từ ngày 1/1/2004, theo qui định tại điểm b, mục 3, phần II, Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp tờ khai thuế TNDN năm là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong khi đó, theo qui định tại điểm a, mục 3, phần II, Thông tư số 127/2003/TT-BTC nêu trên thì thời hạn nộp Bản xác định thuế TNDN nộp theo quí chậm nhất là ngày 25 của tháng đầu quí sau. Như vậy, khi doanh nghiệp xác định số thuế TNDN tạm nộp theo quí, doanh nghiệp đã thực hiện xong quyết toán và đã xác định được tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Quảng Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quyết toán thuế
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn