Trường hợp được hoàn thuế TNCN thì nộp hồ sơ như thế nào?

Ngày hỏi:30/03/2020

Hiện mình biết là mình thuộc đối tượng được hoàn thuế TNCN 2019. Tuy nhiên đang trong mùa dịch Covid-19 nên cũng hạn chế đi lại. Vậy: Trường hợp được hoàn thuế TNCN thì nộp hồ sơ như thế nào? Có thể nộp online không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường hợp được hoàn thuế TNCN thì nộp hồ sơ như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Công văn 1306/TCT-DNNCN năm 2020 thì:

   - Đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019 có phát sinh số thuế còn phải nộp, để đảm bảo đúng thời hạn theo quy định hiện hành, cá nhân chủ động lập, gửi file qua cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế (được hỗ trợ 24/7). Ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công được xác định là ngày cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế chấp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế. Cơ quan thuế khi tiếp nhận hồ sơ được gửi qua đường bưu điện của người nộp thuế, thực hiện đối chiếu với hồ sơ khai thuế điện tử để xử lý theo quy định hiện hành.

   - Tại khoản 4, Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân đã hướng dẫn: “Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn”. Như vậy, đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2019 có phát sinh số thuế được hoàn thì các cá nhân có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019 sau ngày 30/3/2020.

   Như vậy, trường hợp bạn thuộc đối tượng được hoàn thuế thì có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019 sau ngày 30/3/2020.

   Bạn có thể chủ động lập, gửi file quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (được hỗ trợ 24/7) tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn.

   Sau đó, bạn có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn