Trường hợp được hưởng mức thuế TNDN 10%

Ngày hỏi:29/03/2013

Ông Ngô Văn Khởi, cán bộ của Công ty CP Nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định đề nghị giải đáp về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn. Theo thông tin của ông Khởi, Công ty ông được thành lập trên cơ sở Hiệp định tín dụng phát triển giữa Chính phủ Việt Nam với Ngân hàng Thế giới, với ngành nghề kinh doanh chính là khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn các xã nông thôn thuộc tỉnh Nam Định. Ông Khởi có tham khảo một số quy định liên quan đến chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn thì công ty ông thuộc đối tượng được ưu đãi. Tuy nhiên, vừa qua, nhân viên Cục Thuế Nam Định có gọi điện yêu cầu Công ty ông nộp thuế TNDN quý III/2012 với mức thuế suất 25%. Ông Khởi muốn hỏi, công ty ông có thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Nam Định tư vấn như sau:

  • Thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa

   Tại tiết a, khoản 2, Điều 4 Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 2/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn quy định, các tổ chức, cá nhân có thu nhập từ hoạt động quản lý, khai thác các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn được áp dụng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường được ưu đãi về thuế.

   Tại Điều 8, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quy định:

   "Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

   Cơ sở thực hiện xã hội hóa mới thành lập kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được miễn thuế TNDN trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo.

   Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập mới kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành tại các địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ thì được miễn thuế TNDN trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế TNDN trong 9 năm tiếp theo và được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

   Cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo nguyên tắc: Thời gian hưởng ưu đãi theo các quy định trước đây đã hết thì được hưởng thuế suất 10% kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Trường hợp thời gian hưởng ưu đãi theo quy định trước đây vẫn còn thì tiếp tục được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này sau khi trừ đi thời gian đã được hưởng ưu đãi trước đây...".

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định có thu nhập từ hoạt động quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn theo Dự án được UBND chấp thuận đầu tư, được áp dụng ưu đãi thuế TNDN quy định tại Nghị định nêu trên như sau:

   - Công ty được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

   - Được miễn thuế TNDN trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo. Trường hợp công ty có hoạt động quản lý, khai thác các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu, Nghĩa Hưng được giảm 50% thuế TNDN trong 9 năm tiếp theo kể từ khi hết hạn miễn thuế TNDN.

   Về phản ánh, cán bộ Cục Thuế Nam Định có yêu cầu Công ty ông nộp thuế TNDN quý III/2012 với mức thuế suất 25%, Cục Thuế Nam Định đã tiến hành rà soát và khẳng định không giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thuộc Cục Thuế Nam Định gọi điện yêu cầu Công ty nộp thuế TNDN quý III/2012 với mức thuế suất 25%.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn