UBND xã bắt buộc đóng nhiều loại phí hàng năm có đúng không?

Ngày hỏi:14/06/2019

Xin hỏi về việc thu phí ở xã hàng năm như trường học mẫu giáo, tượng đài, đường liên thôn, trạm y tế...với rất nhiều khoản. Như vậy UBND xã bắt buộc dân phải nộp có đúng với quy định pháp luật không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư 46-TC-TCT thì: Phí, lệ phí ở xã, phường là những khoản phí, lệ phí do các tổ chức (Uỷ ban nhân dân xã, phường, ban quản lý, tổ, đội v.v...) ở xã, phường hoặc cấp tương đương (sau đây gọi chung là xã, phường) thu gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước, nhằm động viên sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để góp phần bù đắp một phần chi phí cần thiết cho việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của xã, phường hoặc tái đầu tư các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn xã, phường quản lý.

   Như vậy việc thu phí ở xã phải gắn với thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước nhưng chỉ được dựa trên sự động viên đóng góp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

   Chỉ thị 24/2007/CT-TTg về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Trong đó nêu rõ “đối với các khoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện, phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện. Hội đồng nhân dân, UBND các cấp không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng”.

   Hiện tại chỉ có quỹ phòng, chống thiên tai, quỹ an ninh quốc phòng là bắt buộc theo quy định tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP.

   Theo đó, các quỹ đóng góp trên tinh thần tự nguyện thì người dân có quyền tham gia hoặc không tham gia, cơ quan nhà nước chỉ vận động để người dân tham gia và quản lý sử dụng quỹ theo đúng mục đích, tôn chỉ điều lệ hoạt động của quỹ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn