Vấn đề giá chuyển nhượng và giá mua trong thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:06/10/2011
Kính chào Luật sư Cường  Tôi xem trên diễn đàn , ở chủ đề “Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất” Luật sư có tham gia trong chủ đề nầy ở ở phần cuối “Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản “. Trong nội dung nầy có vấn đề giá chuyển nhượng và giá mua trong thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản. Nói thật với luật sư, không biết tại sao tôi lại dốt về chổ nây như vậy, Mong luật sư và các vị thông cảm và giúp đỡ cho tôi với. l lần nữa lại nhờ đến luật sư .  G iá chuyển nhượng và giá mua là thế nào, tôi không thể phân biệt hai giá nầy. mặc dù trong luật thuế thu nhập cá nhân khoản 1a và 1b điều 14 có định nghĩa nhưng tôi vẫn không phan biệt được hai loại giá nầy.         a) Giá chuyển nhượng bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng ; b) Giá mua bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm mua ; Trong định nghĩa hai câu trên , cac từ đều giống nhau, chỉ khác nhau về hai từ , đó là từ chuyển nhượng và và từ mua. Tóm lại, quy tụ lại ở hai định nghĩa trên là hai từ đó: chuyển nhượng và mua , mà tôi thì tôi hiểu rất lờ mờ về khái niệm của hai từ nầy. Theo định nghĩa thì tôi chỉ hiểu được có một điều đó là giá chuyển nhượng lớn hơn giá mua ( vì giá chuyển nhượng trừ giá mua ). Khái niệm giá chuyển nhượng là thế nào, tôi hiểu theo kinh tế học thì đó là là sự trao đổi giá tri bằng tiền giữa các chủ thể. Cũng vậy, khái niệm giá mua là thế nào, đó cũng là sự trao đổi giá trị bằng tiền giữa các chủ thể Sao tôi thấy khó phân biệt giữa hai từ nầy, vì chuyển nhượng và mua nó cũng cùng bản chất. Cũng như cùng bản chất của: “giá của người bán cũng là giá của người mua khi đã thỏa thuận trong giao dịch mua bán”. Có thỏa thuận thì mới có diễn ra giao dịch bán – mua. Đối với người bán thì gọi là giá bán , đối với người mua thì gọi giá mua, đây là gía trị bằng tiền qua giao dịch của hai chủ thể. Trong khi đó từ “nhượng” thông thường thì mang cái nghĩa là nhẹ hơn , ít hơn, Thế mà ở đây giá cuyển nhượng lại lớn hơn. Tóm lại hai từ giá chuyển nhượng và giá mua   khác nhau về cơ bản là gì, khác nhau về nguyên tắc là gì. Mong quí vị thông cảm cho cái dốt của tôi và giúp đỡ cho tôi với . Mong quý vị cho vài thí dụ để cho tôi dễ hiểu. Tôi chân thành cảm ơn. nguyentiendungnttnqn
  • Điều bạn thắc mắc cũng dễ hiểu thôi vì bạn không phải "trong nghề" nên không thể hiểu hết thuật ngữ pháp lý và lý do khi Nhà làm luật đặt ra những thuật ngữ đó.
   BLDS chỉ ra hai khái niệm là ĐỘNG SẢN và BẤT ĐỘNG SẢN, trong đó Bất động sản bao gồm Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất mà không thể di chuyển cơ học được (nhà ở, cây cối, công trình kiến trúc...).
   Bản chất của việc mua bán tài sản là sự trao đổi tài sản giữa hai chủ sở hữu. Cá nhân có quyền sở hữu nhà cửa nên có thể lập hợp đồng MUA BÁN nhà (Bất động sản). Còn đất đai là tài sản thuộc quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý, các chủ thể khác chỉ có quyền sử dụng nên khi chuyển quyền sử dụng đất cho người khác thì không được gọi là Mua bán đất mà chỉ được gọi là CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. Do đó mới ĐẺ ra hai khái niệm là GIÁ MUA (nhà) và GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG(QSD đất). Thời điểm xác định hai giá này đều là thời điểm ký kết hợp đồng và giá này cũng theo giá hợp đồng. Thực tế do đối tượng MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG khác nhau nên mới có tên gọi khác nhau làm cho Dân ta dễ hiểu lầm như vậy.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn