Về việc kê Thuế

Ngày hỏi:25/09/2015
Chào Chi cục Thuế! Cty tôi có ký hợp đồng cộng tác viên bên ngoài ( Hợp Đồng 1 năm) hàng tháng tôi có khấu trừ thuế TNCN 10% . Cty Tôi Thuộc diện kê khai nộp thuế theo Quý, Vậy thuế TNCN của những cộng tác viên này tôi kê khai như thế nào ? và kê hàng tháng hay quý? Kinh mong Chi cục thuế hướng dẫn để tôi kê khai đúng với phấp luật thuế hiện hành

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về thuế TNCN, quy định.

   “Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

   1. Khấu trừ thuế

   b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

   b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

   b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần.

   b.3) Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế)”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Trường hợp Công ty bạn kê khai thuế TNCN theo quý, có ký hợp đồng lao động một năm với cộng tác viên, Công ty bạn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn