Xác định thu nhập bình quân chịu thuế TNCN

Cty chúng tôi có thỏa thuận trả lương NET, nhưng nhân viên này có tổng số tháng làm việc <12 tháng và năm 2010 này họ chỉ có thu nhập tại 1 nơi cty tôi, và có làm giấy ủy quyền quyết toán, cty chia tổng thu nhập lương GROSS cho 12 tháng để có thu nhập bình quân chịu thuế. Như vậy có đúng theo luật thuế hiện hành không?

  Nội dung này được CTY TNHH KẾ TOÁN – GIẢI PHÁP THUẾ THIÊN PHÚC (TPESS) tư vấn như sau:

  • - Trường hợp nhân viên không làm đủ 12 tháng tại Công ty thì chưa đủ căn cứ xác định cá nhân đó chỉ có thu nhập tại 1 nơi; do đó không thuộc đối tượng được quyết toán thay tại cơ quan chi trả thu nhập. Công ty chỉ thực hiện kê khai, thống kê vào Bảng kê 05A/KK-TNCN tổng thu nhập đã chi trả, số thuế TNCN đã khấu trừ, cấp chứng từ khấu trừ cho người lao động để họ tự quyết toán thuế TNCN.
   Đề nghị Công ty nghiên cứu Công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/02/2011 của Tổng Cục thuế về quyết toán thuế TNCN năm 2010 để thực hiện.

   -Trường hợp Công ty theo trình bày, trong năm 2010 người lao động làm việc tại Công ty không đủ 12 tháng (không đủ căn cứ xác định người lao động có thu nhập duy nhất tại Công ty trong năm quyết toán thuế) hoặc làm việc đủ 12 tháng nhưng không ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho Công ty thì Công ty không thực hiện quyết toán thay cho những lao động này mà chỉ kê khai quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập Công ty đã trả cho người lao động và số thuế đã khấu trừ trong năm 2010 của các cá nhân này, đồng thời cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động để người lao động trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.


  Nguồn:

  Công ty TNHH Kế Toán –Giải Pháp Thuế Thiên Phúc
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn