Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế

Ngày hỏi:29/07/2019

Chào anh chị, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành về hoạt động quản lý thuế thì việc xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 96 Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế như sau:

   - Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin người nộp thuế, hệ thống thông tin quản lý thuế; tổ chức đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin và dự báo, quản lý cơ sở dữ liệu và bảo đảm duy trì, vận hành hệ thống thông tin người nộp thuế, hệ thống thông tin quản lý thuế.

   - Cơ quan quản lý thuế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để thu thập, trao đổi, xử lý thông tin trong nước, ngoài nước, thông tin chính thức từ các cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến lĩnh vực thuế, lĩnh vực hải quan để sử dụng trong công tác quản lý thuế.

   - Cơ quan quản lý thuế phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để trao đổi thông tin, kết nối mạng trực tuyến.

   => Trên đây là nội dung xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế mà luật quản lý thuế mới quy định. Tuy nhiên, để quản lý tốt thì sắp tới Bộ tài chính sẽ quy định chi tiết và cụ thể hơn trong các văn bản hướng dẫn.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn