Xin hỏi Cục Thuế sự việc như sau: Trích tiền khi thanh toán giá trị hợp đồng

Ngày hỏi:08/01/2014
Công ty chúng Tôi có hợp đồng vơi Ban dân tộc huyện Bù. Gia Mập về việc cung cấp Cây Cao su giống để cung cấp cho dân tộc, hộ nghèo và hộ hưởng chương trình 134 với tổng giá trị là 2 tỷ đồng. Cty Tôi đã cung cấp cây gống và thanh lý hợp đồng trong nâm 2013. Nhưng đén khi thanh toán thì Kho bạc huyện Bù Gia Mập đã trích lại của Cty Tôi vớ số tiền 38 triệu đồng. Theo Cty đượ biết cây giống là hàng hoá không chịu thuế. Như vậy Cty muốn lấy lại số tiền đã bị trích thì phải làm như thế nào? Bao gồm hồ sơ gì hay kê khai trên mẫu 05 về việc nộp tiền vảng lai. Xin chân thành cám ơn

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 3, Điều 24 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định:
   “Kho bạc nhà nước trên địa bàn có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT…”.
   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Hoạt động cung cấp cây cao su giống cho đồng bào, hộ nghèo của đơn vị bạn trong năm 2013 không thuộc trường hợp phải khấu trừ 2% trên số tiền thanh toán và cũng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Do đó, số tiền thuế GTGT 38 triệu đồng Kho bạc Nhà nước đã trích nộp vào Ngân sách Nhà nước được xác định là số nộp thừa của đơn vị. Đơn vị được bù trừ số thuế đã nộp trên với số thuế phát sinh phải nộp hoặc đề nghị hoàn trả theo quy định.
   Hồ sơ đề nghị hoàn trả số tiền thuế nộp thừa bao gồm:
   + Mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
   + Chứng từ nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước (số tiền Kho bạc Nhà nước trích nộp vào Ngân sách Nhà nước) - bản sao y có đóng dấu xác nhận của đơn vị.
   + Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn