Yêu cầu chung của kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày hỏi:20/03/2020

Liên quan đến việc cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ban biên tập cho hỏi: Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải đảm bảo các yêu cầu nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 4 Quyết định 3613/QĐ-TCHQ năm 2019, có quy định về yêu cầu chung của kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu, như sau:

   - Các nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phát sinh trong kỳ được cập nhật kịp thời vào sổ kế toán và báo cáo kế toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

   - Thông tin, số liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải hợp pháp, hợp lệ, được cập nhật chính xác và đúng thời gian quy định.

   - Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất, nội dung và giá trị của nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

   - Thông tin, số liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được phản ánh liên tục; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước.

   - Thông tin, số liệu kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải được phân loại, sắp xếp đúng trình tự nghiệp vụ phát sinh theo thời gian, có hệ thống, thống nhất với các chỉ tiêu quản lý thuế.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn