Ai có thẩm quyền ký cấp C/O ưu đãi?

Ngày hỏi:10/02/2017

Ai có thẩm quyền ký cấp C/O ưu đãi? Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Gần đây do một số công việc liên quan mà chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với C/O, đặc biệt là C/O ưu đãi, tuy nhiên tôi lại không rõ lắm về một số vấn đề pháp lý liên quan. Tôi gửi câu hỏi này tới Ban biên tập Thư Ký Luật, mong sớm nhận được phản hồi. Tôi cảm ơn! Nguyễn Thị Lưu, 0168977***

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền ký cấp C/O ưu đãi được quy định tại Điều 23 Thông tư 06/2011/TT-BCT về quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi do Bộ Công thương ban hành, theo đó:

   Điều 23. Thẩm quyền ký cấp C/O

   Chỉ những Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của Tổ chức cấp C/O đã hoàn thành thủ tục đăng ký mẫu chữ ký với Bộ Công thương và Bộ Công thương đã đăng ký những mẫu chữ ký này với cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu mới được quyền ký cấp C/O.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Thẩm quyền ký cấp C/O ưu đãi, được quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn