Áp dụng chỉ định thầu phải đảm bảo hiệu quả hơn đấu thầu

Ngày hỏi:02/02/2010

Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng có quy định "Trường hợp không cần thiết chỉ định thầu thì tổ chức đấu thầu theo quy định". Vậy, trường hợp nào là cần thiết và trường hợp nào là không cần thiết?

Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư vấn như sau:

  • Theo khoản 1 Điều 40 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về hạn mức gói thầu được áp dụng chỉ định thầu, các gói thầu xây lắp không quá 5 tỷ đồng, các gói thầu tư vấn không quá 3 tỷ đồng, các gói thầu mua sắm hàng hóa không quá 2 tỷ đồng và mua sắm tài sản khi sử dụng ngân sách chi thường xuyên không quá 100 triệu đồng thì được áp dụng chỉ định thầu.

    Như vậy, Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu trên là nhằm tạo thuận lợi trong quá trình đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật số38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội và khoản 2 Điều 11 Nghị định 85/2009/NĐ-CP khi áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu có hạn mức trên thì phải đảm bảo chỉ định thầu hiệu quả hơn đấu thầu theo hướng lượng hóa tính hiệu quả các yếu tố về kinh tế-xã hội và các yếu tố khác. Trường hợp không đáp ứng được các quy định nói trên và không đảm bảo có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 40 của Nghị định 85/2009/NĐ-CP thì phải áp dụng hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu.

    Người có thẩm quyền là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu trên cơ sở ý kiến đề xuất và giải trình của chủ đầu tư được căn cứ theo quy định của pháp luật.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn