Bản quy tắc trọng tài của Ủy ban luật thương mại quốc tế Liên hợp quốc là gì?

Bản quy tắc trọng tài của Ủy ban luật thương mại quốc tế Liên hợp quốc là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Bản quy tắc trọng tài của Ủy ban luật thương mại quốc tế Liên hợp quốc là Bản quy tắc về trọng tài quốc tế quy định các nguyên tắc cơ bản trong quá trình xét xử các tranh chấp trong hoạt động thương mại quốc tế. Bản quy tắc này được Ủy ban luật thương mai quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL) thông qua ngày 28.4.1976 và được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 15.12.1976.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trọng tài
  Tổng thư ký Liên hợp quốc
  Hiến chương Liên hợp quốc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn