Bằng chứng để xác định trúng thưởng khuyến mại theo tính chất may rủi có phải nộp cho Sở Công thương?

Ngày hỏi:30/10/2019

 Đối với trường hợp nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tổ chức khuyến mại theo tính chất may rủi thì bằng chứng hay cách thức để xác định người trúng thưởng khuyến mại đó có phải nộp cho Sở Công thương không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bằng chứng để xác định trúng thưởng khuyến mại theo tính chất may rủi có phải nộp cho Sở Công thương?
   (ảnh minh họa)
  • Tịa Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, có quy định:

   - Việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được tổ chức công khai, theo thể lệ đã công bố, có sự chứng kiến của khách hàng và phải được lập thành biên bản.

   - Trong trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng được phát hành kèm theo hàng hóa (gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác tương tự), thương nhân thực hiện khuyến mại phải thông báo về thời gian và địa điểm thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hoá cho Sở Công Thương nơi thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa trước khi thực hiện.

   => Như vậy, bằng chứng xác định trúng thưởng theo tính chất may rủi không bắt buộc phải nộp cho Sở Công Thương. Nhưng nếu bằng chứng xác định trúng thưởng phát hành kèm theo hàng hóa thì thương nhân tổ chức khuyến mại phải thông báo với Sở Công Thương về Bằng chứng xác định trúng thưởng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn