Bên đại lý có được giao kết hợp đồng đại lý thương mại với nhiều bên giao đại lý khác nhau không?

Ngày hỏi:06/03/2018

Bên đại lý có được giao kết hợp đồng đại lý thương mại với nhiều bên giao đại lý khác nhau không? Xin chào Ban biên tập, tôi là Bích Trâm, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền, nghĩa vụ của bên đại lý theo hợp đồng đại lý thương mại được quy định cụ thể ra sao? Bên đại lý có được giao kết hợp đồng đại lý thương mại với nhiều bên giao đại lý khác nhau không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Bích Trâm (bichtram*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 174 và Điều 175 Luật Thương mại 2005 thì quyền, nghĩa vụ của bên đại lý theo hợp đồng đại lý thương mại được quy định cụ thể như sau:

   - Quyền của bên đại lý

   Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:

   + Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 175 của Luật Thương mại 2005;

   + Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;

   + Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;

   + Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;

   + Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

   - Nghĩa vụ của bên đại lý

   Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

   + Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;

   + Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;

   + Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;

   + Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;

   + Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;

   + Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý;

   + Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

   Căn cứ quy định mà Ban biên tập đã trích dẫn trên đây thì bên đại lý có thể giao kết hợp đồng đại lý thương mại với nhiều bên giao đại lý. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền, nghĩa vụ của bên đại lý theo hợp đồng đại lý thương mại. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Thương mại 2005.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn