Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm gì trong quản lý thức ăn chăn nuôi?

Ngày hỏi:28/11/2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm gì trong quản lý thức ăn chăn nuôi? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Quỳnh Nhi (sđt: 01632*****), hiện đang là sinh viên năm 2 ngành chăn nuôi. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý thức ăn chăn nuôi ra sao? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý thức ăn chăn nuôi đã được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi.

   Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

   a. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chính sách phát triển và sử dụng thức ăn chăn nuôi trên phạm vi toàn quốc;

   b. Soạn thảo, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thức ăn chăn nuôi;

   c. Tổ chức khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi mới;

   d. Thu thập và quản lý các thông tin, tư liệu về thức ăn chăn nuôi;

   đ. Xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc sản xuất, sử dụng thức ăn chăn nuôi;

   e. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thức ăn chăn nuôi;

   g. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi;

   h. Quản lý sản xuất, xuất, nhập khẩu và kinh doanh thức ăn chăn nuôi;

   i. Tổ chức kiểm tra, thanh tra nhà nước về thức ăn chăn nuôi.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý thức ăn chăn nuôi. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 08/2010/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn