Cá nhân có được đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử?

Ngày hỏi:27/08/2019

Mình là dân IT, gần đây đang muốn xây dựng Website thương mại điện tử, vậy mình có được đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 1 Thông tư 21/2018/TT-BCT quy định:

   Điều 1. Sửa đổi một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử (sau đây gọi là Thông tư số 47/2014/TT-BCT) như sau:
   ...
   2. Điều 13 Thông tư số 47/2014/TT-BCT được sửa đổi như sau:

   “Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau:

   1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

   2. Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.

   3. Dịch vụ đấu giá trực tuyến.”

   Như vậy, đối tượng đăng ký thương mại điện tử là thương nhân hoặc tổ chức, do đó, trường hợp bạn là cá nhân thì chưa đủ điều kiện. Bạn cần phải thành lập doanh nghiệp trước khi thực hiện đăng ký với Bộ Công thương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn