Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng trong vận hành hệ thống điện phân phối

Ngày hỏi:01/03/2017

Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng trong vận hành hệ thống điện phân phối được quy định như thế nào? Bao gồm những gì? Tôi làm việc trong một đơn vị phân phối điện, tỉnh ***. Hiện do một số vấn đề trong công việc có liên quan đến các quy định pháp luật nên tôi gửi đến các anh chị Ban biên tập Thư Ký Luật thắc mắc trên. Rất mong nhận được phản hồi của Quý anh chị. Nguyễn Quang Hải, địa chỉ mail quanghai****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng trong vận hành hệ thống điện phân phối được hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, theo đó:

   Điều 16. Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng

   1. Thời gian xem xét, ký thỏa thuận đấu nối và thực hiện đấu nối mới hoặc thời gian điều chỉnh đấu nối cho khách hàng.

   2. Thời gian thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện.

   3. Chất lượng trả lời kiến nghị, khiếu nại của khách hàng bằng văn bản được đánh giá trên các tiêu chí:

   a) Mức độ rõ ràng trong việc trả lời kiến nghị, khiếu nại của khách hàng bằng văn bản thể hiện thông qua văn bản trả lời phải bao gồm các nội dung sau:

   - Trả lời khiếu nại được chấp nhận hay không;

   - Giải thích rõ ràng phương án giải quyết trong trường hợp khiếu nại được chấp nhận;

   - Trong trường hợp không chấp nhận khiếu nại, Đơn vị phân phối điện hoặc Đơn vị phân phối và bán lẻ điện phải nêu rõ lý do và hướng dẫn khách hàng theo từng trường hợp cụ thể;

   - Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết khác giúp khách hàng đánh giá được phương án giải quyết.

   b) Tỷ lệ số văn bản trả lời khiếu nại của khách hàng trong thời gian quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư này.

   4. Chất lượng tiếp nhận khiếu nại của khách hàng qua điện thoại được đánh giá trên tiêu chí tỷ lệ số cuộc gọi của khách hàng được tiếp nhận trong thời gian quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 17 Thông tư này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng trong vận hành hệ thống điện phân phối, được quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn