Các trường hợp kiểm tra yếu tố hình thành giá

Ngày hỏi:16/10/2018

Vui lòng cung cấp giúp tôi quy định về các trường hợp cụ thể mà Cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ? Nếu được thì các bạn cho tôi biết cụ thể luôn các trường hợp sẽ kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định đó nhé.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Giá 2012 thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ đối với các loại hàng hoá, dịch vụ phải kiểm tra yếu tố hình thành giá trong các trường hợp sau:

   - Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bình ổn giá, định giá;

   - Khi giá có biến động bất thường và theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

   Trong đó, hàng hoá, dịch vụ phải kiểm tra yếu tố hình thành giá bao gồm:

   - Hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá;

   - Hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá;

   - Hàng hoá, dịch vụ khác khi giá có biến động bất thường theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

   Pháp luật đồng thời phân định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra yếu tố hình thành giá.

   Cụ thể, theo quy định tại Điều 27 Luật Giá 2012 thì trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra yếu tố hình thành giá được phân định như sau:

   Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với:

   - Hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

   - Hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được quy định tại Điều 15 của Luật Giá 2012.

   Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

   Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với:

   - Hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

   - Hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn