Chuộc lại tài sản tham gia đấu giá

Ngày hỏi:23/10/2015
Ông X là người phải thi hành án dân sự, tài sản của ông đã bị Chi cục thi hành án dân sự huyện Y kê biên, định giá và giao cho Trung tâm đấu giá A tổ chức thông báo bán đấu giá; trong quá trình thông báo bán đấu giá đã có một số khách hàng mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá. Ông X muốn hỏi về việc chuộc lại tài sản được pháp luật quy định như thế nào?

  Nội dung này được Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự quy định trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Như vậy trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc ông X có quyền chuộc lại tài sản của ông đã bị kê biên đưa ra bán đấu giá


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH PHÚC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn