Có cần xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu khi chỉ có một cửa hàng bán lẻ xăng dầu không?

Ngày hỏi:20/02/2019

Tôi hiện đang tìm hiểu một số vấn đề về kinh doanh xăng dầu, nhưng tôi có vấn đề vẫn chưa được rõ lắm, cụ thể là: thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, theo quy định thì có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên thì được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, thế thì trường hợp của một cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu thì có được cấp giấy chứng nhận đó không? Mong nhận được phản hồi.

(tuyen**@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 Thông tư 38/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, có quy định:

   - Trường hợp thương nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định này và có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

   - Trường hợp thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ có một (01) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu không phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

   => Như vậy, với trường hợp chỉ có một cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu thì không phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

   Trên đâu là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn