Có được khuyến mại vượt quá 50% giá trị của hàng hóa không?

Ngày hỏi:28/10/2019

 Theo quy định của pháp luật hiện hành thì có được khuyến mại vượt quá 50% giá trị của đơn vị hàng hoá không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 6, Khoản 1 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP có quy định:

   Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại, Điều 8, Khoản 2 Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định này.

   Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

   => Như vậy, theo quy định trên thì giá trị dùng để khuyến mại, khi thực hiện khuyến mại hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không quá 50% giá trị của hàng hóa, dịch vụ trước thời điểm khuyến mại.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn