Đã có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì có cần phải thông báo trước không?

Ngày hỏi:11/08/2021

Xin hỏi, theo quy định pháp luật về thương mại thì bên mua và bên bán hàng hóa có thỏa thuận về thời hạn giao hàng nhưng không nói rõ sẽ giao thời điểm nào. Như vậy, có cần thông báo trước khi giao không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 37 Luật Thương mại 2005 quy định về thời hạn giao hàng như sau:

   1. Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp đồng.

   2. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua.

   Như vậy, đối với bên mua và bên bán hàng hóa có thỏa thuận về thời hạn giao hàng nhưng không nói rõ sẽ giao thời điểm nào thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn