Đăng ký điều chỉnh kế hoạch sử dụng tem điện tử thuốc lá nhập khẩu khi nào?

Ngày hỏi:13/04/2021

Trong trường hợp nhu cầu sử dụng tem điện tử thuốc lá nhập khẩu trong năm có thay đổi so với kế hoạch đã đăng ký thì DN phải đăng ký điều chỉnh kế hoạch khi nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2021/TT-BTC (Có hiệu lực từ 15/05/2021) quy định về nội dung này như sau:

   Trường hợp nhu cầu sử dụng tem điện tử trong năm có thay đổi so với kế hoạch đã đăng ký, doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá chịu trách nhiệm lập, đăng ký điều chỉnh kế hoạch sử dụng tem điện tử trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trước ngày 31 tháng 8 của năm thực hiện.

   Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung sử dụng tem điện tử bao gồm các nội dung: Tên tem, mẫu/ký hiệu tem, số lượng đã lập, số lượng đã sử dụng, số lượng đề nghị điều chỉnh, bổ sung tại từng Cục Hải quan, từng Chi cục Hải quan (nếu có) theo Mẫu số 08/TEM, Phụ lục 6 ban hành kèm Thông tư này.

   Như vậy, việc đăng ký điều chỉnh kế hoạch sử dụng tem điện tử thuốc lá nhập khẩu phải được thực hiện trước ngày 31 tháng 8 của năm thực hiện kế hoạch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn