Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

Ngày hỏi:09/09/2013
Chúng tôi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. Trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh, Chúng tôi có chương trình khuyến mại cho Khách hàng khi Khách hàng sử dụng dịch vụ của Chúng tôi bằng cách chiết khấu cho họ khoảng 5% đến 10% giá trị của dịch vụ. Vậy với hình thức khuyến mại như trên, Chúng tôi có phải thực hiện thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với Qúy Sở hay không? Nếu có thì thủ tục đăng ký như thế nào và những văn bản pháp luật nào hướng dẫn quy định?

  Nội dung này được Sở Công thương thành phố Hà Nội tư vấn như sau:

  • Để thực hiện khuyến mại, bạn phải có 01 thông báo thực hiện KM (Mẫu KM-01) kèm theo Giấy Đang ký KD của đơn vị và danh sách giảm giá các mức chiết khấu khác nhau lập danh sách riêng. Bạn phải thực hiện gửi hồ sơ thông báo trước khi chạy chương trình 7 ngày làm việc. Bạn nghiên cứu thực hiện khuyến mại tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/0226 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại./.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn