Danh mục phụ kiện nổ công nghiệp được phép kinh doanh sử dụng tại Việt Nam

Ngày hỏi:06/08/2019

Liên quan đến việc quản lý và sử dụng chất nổ tại Việt Nam. Ban biên tập cho hỏi: Danh mục phụ kiện nổ công nghiệp được phép kinh doanh sử dụng tại Việt Nam bao gồm những phụ kiện nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh mục phụ kiện nổ công nghiệp được phép kinh doanh sử dụng tại Việt Nam quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, cụ thể như sau:

   TT

   Tên sản phẩm

   Thông số kỹ thuật

   Mã Hồ sơ

   Đặc tính kỹ thuật Chỉ tiêu

   II

   Phụ kiện nổ công nghiệp

   1

   Kíp nổ đốt số 8

   Cường độ nổ

   Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp

   3603.00.10

   Đường kính ngoài, mm

   6,8 ÷ 7,1

   Chiều dài kíp, mm

   38 ÷ 40

   Thời hạn sử dụng, tháng

   24

   2

   Kíp nổ điện số 8

   Cường độ nổ

   Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp

   3603.00.10

   Đường kính ngoài, mm

   6,8 ÷ 7,1

   Chiều dài kíp, mm

   46 ÷ 48

   Dòng điện bảo đảm nổ, A

   1,0

   Dòng điện an toàn trong 5 phút, A

   0,05

   Điện trở (loại dây dẫn 1,9m ÷ 2,1m), Ω

   2,0 ÷ 4,0

   Thời hạn sử dụng, tháng

   24

   Khả năng chịu chấn động thử bằng máy chấn động chuyên dụng

   Kíp không nổ, không hư hỏng kết cấu

   3

   Kíp nổ điện vi sai

   Cường độ nổ

   Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp

   3603.00.10

   Đường kính ngoài, mm

   7,0 ÷ 7,3

   - Chiều dài kíp, mm

   + Từ số 1÷ số 8

   62 ± 1

   + Số 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20

   65 ± 1

   + Số 12, 16, 17

   70 ± 1

   Chiều dài dây dẫn

   1,9m ÷ 2,1m hoặc theo đặt hàng

   Điện trở (loại dây dẫn 1,9m-2,1m), Ω

   2,0 ÷ 3,2

   Dòng điện bảo đảm nổ, A

   1,2

   Dòng điện an toàn trong 5 phút, A

   0,18

   Số vi sai

   20 số

   Thời gian giữ chậm, ms

   25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 325, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1125, 1250, 1400, 1550

   Thời hạn sử dụng, tháng

   24

   Khả năng chịu chấn động thử bằng máy chấn động chuyên dụng

   Kíp không nổ, không hư hỏng kết cấu

   4

   Kíp nổ điện vi sai an toàn

   Cường độ nổ

   Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp

   3603.00.10

   Đường kính ngoài, mm

   7,0 ÷ 7,3

   Chiều dài kíp, mm

   57 ÷ 59

   Chiều dài dây dẫn

   1,9m ÷ 2,1m hoặc theo đặt hàng

   Điện trở (loại dây dẫn 1,9m ÷ 2,1m), Ω

   2,0 ÷ 3,2

   Dòng điện bảo đảm nổ, A

   1,2

   Dòng điện an toàn trong 5 phút, A

   0,18

   Số vi sai

   06 số

   Khả năng an toàn trong môi trường khí mê tan (không gây cháy, nổ khí mê tan)

   50 kíp không gây cháy, nổ môi trường (9 ± 1)% khí mê tan, phù hợp TCVN 6911:2005

   Thời gian giữ chậm, ms

   (25, 50, 75, 100, 125, 150)

   Thời hạn sử dụng, tháng

   24

   Khả năng chịu chấn động thử bằng máy chấn động chuyên dụng

   Kíp không nổ, không hư hỏng kết cấu

   5

   Kíp nổ vi sai an toàn Carrick-8

   Cường độ nổ

   Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp

   3603.00.10

   Số vi sai

   08 số

   Khả năng an toàn trong môi trường khí mê tan (không gây cháy, nổ khí mê tan)

   50 kíp không gây cháy, nổ môi trường (9 ± 1)% khí mê tan, phù hợp TCVN 6911:2005

   Độ bền kéo, N

   600

   Thời hạn sử dụng, tháng

   48

   6

   Kíp nổ vi sai phi điện

   Cường độ nổ dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ và 01 số đặc biệt loại 400ms

   Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp

   3603.00.10

   Cường độ nổ dùng cho 04 số kíp đặc biệt loại 17, 25, 42, 100 ms

   Xuyên thủng tấm chì dày 2 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp

   Đường kính ngoài, mm

   7,0 ÷ 7,3

   Đường kính ngoài dây dẫn nổ, mm

   3,0 ± 0,2

   Tốc độ dẫn nổ, m/s

   ≥ 1.600

   Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), Kg

   2,0

   - Số vi sai và ứng dụng

   + Dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ

   36 số

   + Dùng cho nổ lộ thiên

   05 số đặc biệt

   Thời gian giữ chậm của 36 số kíp, ms

   25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1025, 1125, 1225, 1440, 1675, 1950, 2275, 2650, 3050, 3450, 3900, 4350, 4600, 5500, 6400, 7400, 8500, 9600

   Thời gian giữ chậm (05 số kíp đặc biệt), ms

   17, 25, 42, 100, 400

   7

   Kíp vi sai phi điện MS 15 số

   Cường độ nổ

   Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp

   3603.00.10

   Đường kính dây dẫn nổ, mm

   3,0 ± 0,2

   Tốc độ dẫn nổ, m/s

   ≥ 1.600

   Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), Kg

   2,0

   Chiều dài dây dẫn nổ, m

   2,4 ÷ 6,1 hoặc theo đặt hàng

   Đường kính ngoài kíp, mm

   7,0 ÷ 7,35

   Khả năng chịu nước, độ sâu 20m (tương đương 2atm), giờ

   8

   Số kíp vi sai

   15

   Thời gian giữ chậm, ms

   25; 50; 75; 100; 125; 150; 175; 200; 225; 250; 275; 300; 325; 350; 375

   8

   Kíp vi sai phi điện nổ chậm LP

   Cường độ nổ

   Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp

   3603.00.10

   Đường kính dây dẫn nổ, mm

   3,0 ± 0,2

   Tốc độ dẫn nổ, m/s

   ≥ 1.600

   Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), Kg

   2,0

   Chiều dài dây dẫn nổ, m

   2,4 ÷ 6,1 hoặc theo đặt hàng

   Đường kính ngoài kíp, mm

   7,0 ÷ 7,3

   Khả năng chịu nước, độ sâu 20 m (tương đương 2 atm), giờ

   24

   Số kíp vi sai

   15

   Thời gian giữ chậm (s)

   0,2; 0,4; 0,6; 1; 1,4; 1,8; 2,4; 3,0; 3,8; 4,6; 5,5; 6,4; 7,4; 8,5; 9,6

   9

   Kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan

   Cường độ nổ

   Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp

   3603.00.10

   Đường kính ngoài dây dẫn nổ, mm

   3,0 ± 0,2

   Tốc độ dẫn nổ, m/s

   ≥ 1.600

   Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), kg

   2,0

   Chiều dài dây dẫn nổ, m

   2,4 ÷ 6,1 hoặc theo đặt hàng

   Số vi sai

   10 số

   Khả năng an toàn trong môi trường khí mê tan (không gây cháy, nổ khí mê tan)

   50 kíp không gây cháy, nổ môi trường (9 ± 1)% khí mê tan, phù hợp TCVN 6911:2005

   Thời gian giữ chậm, ms

   25; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400

   Điều kiện sử dụng

   Sử dụng cho mỏ hầm lò có khí nổ

   10

   Kíp nổ điện tử Uni tronic 600

   Độ bền kéo, Kg/lbs

   20 kg/44 lbs

   3603.00.10

   Trọng lượng thuốc nổ nạp, mg

   900

   Đường kính vỏ, mm

   76

   Độ dài tiêu chuẩn, mm

   89

   Lập trình, ms

   ± 1

   Vi sai tối đa, s

   10

   Độ chính xác theo hệ số biến thiên, %

   ± 0,03

   Thời hạn sử dụng (tối đa), tháng

   60

   11

   Dây dẫn tín hiệu nổ

   Tốc độ chuyền tín hiệu, m/s

   ≥ 1.600

   3603.00.90

   Thời hạn sử dụng, tháng

   24

   12

   Dây cháy chậm công nghiệp

   Tốc độ cháy, s/m

   100 ÷ 125

   3603.00.20

   Đường kính ngoài của dây, mm

   5,3 ± 0,3

   Đường kính lõi thuốc, mm

   ≥ 2,5

   Thời gian chịu nước, giờ

   2

   13

   Dây nổ chịu nước 5, 6, 10, 12, 40, 70g/m

   - Đường kính ngoài danh định, mm

   3603.00.90

   + Loại 5g/m

   4,0

   + Loại 6g/m

   3,6

   + Loại 10 g/m

   4,8

   + Loại 12 g/m

   5,8

   + Loại 40g/m

   7,8

   + Loại 70g/m

   11,0

   Tốc độ nổ, m/s

   ≥ 6.500

   Độ bền kéo, N

   500

   Thời gian chịu nước (ở độ sâu 1m), giờ

   24

   - Mật độ thuốc, g/m

   + Loại 5g/m

   5 ± 1

   + Loại 6g/m

   6 ± 1

   + Loại 10 g/m

   10 ± 1

   + Loại 12 g/m

   12 ± 1

   + Loại 40 g/m

   40 ± 3

   + Loại 70 g/m

   70 ± 5

   Khả năng tác động của nhiệt độ, giờ

   + Tại nhiệt độ -350C ± 30C

   2

   + Tại nhiệt độ 550C ± 30C

   6

   Thời hạn sử dụng, tháng

   48

   14

   Dây nổ thường

   Đường kính ngoài, mm

   4,8 ÷ 6,2

   3603.00.90

   Tốc độ nổ, m/s

   ≥ 6.500

   Độ bền kéo, N

   500

   Khả năng chịu nước, giờ

   24

   Mật độ thuốc, g/m

   10 ± 1

   15

   Dây dẫn tín hiệu Conectadets

   Độ bền kéo, N

   570

   3603.00.90

   Độ dài tiêu chuẩn

   3,6; 4,9; 6,1; 9,0; 12; 15; 18

   Thuốc nạp khởi nổ

   190 mg (Azit chì)

   Đường kính ngoài, mm

   3,0   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT