Điều kiện nhận nhượng quyền thương mại

Ngày hỏi:28/08/2019

Công ty dự định nhận nhượng quyền thương mại cà phê Trung Nguyên thì cần đáp ứng điều kiện gì? Căn cứ vào quy định nào vậy? Cảm ơn Luật sư!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 284 Luật Thương mại 2005 quy định:

   Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

   1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

   2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

   Về điều kiện: Trước đây thì theo Điều 5 Nghị định 35/2006/NĐ-CP Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại. Điều nãy đã bị bãi bỏ bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP.

   Như vậy, từ 15/1/2018 thì bên nhận nhượng quyền thương mại không cần điều kiện riêng trong giao dịch này, theo đó, các bên cần tuân thủ quy định chung tại Mục 8 Luật Thương mại 2005.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhượng quyền thương mại
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn