Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh

Ngày hỏi:15/09/2018

Tôi đang có nhu cầu muốn thành lập một công ty kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh. Xin hỏi, để được đăng ký thành lập doanh nghiệp trong trường hợp này thì chúng tôi phải đáp ứng các điều kiện nào? Mong các anh chị giải thích giúp! Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì các các cơ sở điện ảnh có thể hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp điện ảnh

   Trong đó, đối với trường hợp cơ sở điện ảnh hoạt động theo loại hình doanh nghiệp điện ảnh thì thực hiện theo Luật Điện ảnh 2006, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Việc thành lập doanh nghiệp điện ảnh phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật hiện nay.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 14 Luật Điện ảnh 2006 thì điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh được quy định cụ thể như sau:

   1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

   2. Đối với doanh nghiệp sản xuất phim, ngoài việc phải có các điều kiện thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp còn phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp.

   Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bao gồm:

   a) Có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

   b) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam.

   3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim bao gồm:

   a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

   b) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

   c) Bản sao giấy tờ chứng nhận thường trú tại Việt Nam của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim.

   Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận; trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản nêu rõ lý do.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn