Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Ngày hỏi:23/03/2016
​Được biết, hiện quy định về việc dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế đã được sửa đổi. Vậy xin quý Báo cho biết điều kiện và thủ tục cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế theo quy định mới?

  Nội dung này được Báo Văn Hóa tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu thì điều kiện và thủ tục cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế được quy định như sau:

   1. Điều kiện đối với thí sinh:

   a) Đã đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước;

   b) Được một tổ chức Việt Nam có đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa, nghệ thuật hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm đại diện thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế và đưa đi dự thi.

   2. Thủ tục cấp giấy phép cho thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp và người mẫu quốc tế:

   Tổ chức đại diện đề nghị cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn. Hồ sơ gồm:

   a) 01 đơn đề nghị cấp giấy phép dự thi (Mẫu số 05);

   b) 01 bản sơ yếu lý lịch của thí sinh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận;

   c) 01 đơn đăng ký dự thi của thí sinh;

   d) 01 bản sao giấy mời tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế của tổ chức nước ngoài;

   đ) 01 bản sao bằng chứng nhận danh hiệu của cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước;

   e) 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).

   3. Thời hạn cấp giấy phép: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

   Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.


  Nguồn:

  Báo Văn Hóa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn