Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/12/2017

Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thị Minh Hằng, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Thị Minh Hằng (minhhang*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa thì điều lệ hoạt độn của Sở Giao dịch hàng hóa được quy định cụ thể như sau:

   - Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   + Điều kiện và thủ tục chấp thuận tư cách thành viên; quyền và nghĩa vụ thành viên;

   + Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên và trách nhiệm khi chấm dứt tư cách thành viên;

   + Loại hàng hoá giao dịch; tiêu chuẩn và đơn vị đo lường của loại hàng hoá đó;

   + Mẫu hợp đồng giao dịch và lệnh giao dịch;

   + Thời hạn giao dịch hợp đồng và quy trình thực hiện giao dịch;

   + Hạn mức giao dịch, ký quỹ giao dịch và phí giao dịch;

   + Các phương thức, thủ tục thực hiện hợp đồng;

   + Nội dung công bố thông tin của Sở Giao dịch hàng hóa và các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của các thành viên;

   + Các biện pháp quản lý rủi ro;

   + Giải quyết tranh chấp;

   + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động;

   + Các nội dung có liên quan khác.

   - Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa không được trái với các quy định của Nghị định 158/2006/NĐ-CP và pháp luật hiện hành.

   Trên đây là nội dung tư vấn về điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn