Đoàn người thực hiện quảng cáo có bao nhiêu người?

Ngày hỏi:19/02/2021

Thỉnh thoảng em có thấy đoàn người chạy xe đạp hoặc xe máy quảng cáo cho thế giới di động,... Không rõ đoàn người thực hiện quảng cáo thì có bao nhiêu người vậy ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 36 Luật Quảng cáo 2012 thì đoàn người thực hiện quảng cáo phải tuân theo các quy định sau:

   - Đoàn người thực hiện quảng cáo là đoàn người có từ ba người trở lên mặc trang phục hoặc mang theo hình ảnh, vật dụng thể hiện sản phẩm quảng cáo tại một địa điểm hoặc di chuyển trên đường giao thông;

   - Đoàn người thực hiện quảng cáo phải bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo và quy định khác của pháp luật có liên quan;

   - Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương về nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện chậm nhất là 15 ngày trước ngày thực hiện quảng cáo.

   Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Quá thời hạn trên mà không có văn bản trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện quảng cáo theo nội dung đã thông báo.

   Căn cứ quy định nêu trên, pháp luật không giới hạn số lượng người tối đa của đoàn người thực hiện quảng cáo, chỉ yêu cầu phải có từ 03 người trở lên.

   Do đó mà căn cứ vào sản phẩm quảng cáo, quy mô quảng cáo,... thì bên thực hiện quảng cáo sẽ quyết định số lượng người của đoàn quảng cáo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn