Đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của Đơn vị phân phối điện

Ngày hỏi:01/03/2017

Tôi làm việc trong một đơn vị phân phối điện, tỉnh ***. Hiện do một số vấn đề trong công việc có liên quan đến các quy định pháp luật nên tôi gửi đến các anh chị Ban biên tập Thư Ký Luật thắc mắc sau: Đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của Đơn vị phân phối điện được quy định như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi của Quý anh chị. Trần Hoàng Minh Trí, địa chỉ mail minhtri****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của Đơn vị phân phối điện được hướng dẫn tại Điều 56 Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, theo đó:

   Điều 56. Đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của Đơn vị phân phối điện

   1. Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm gửi cho Cấp điều độ có quyền điều khiển văn bản đăng ký đóng điện điểm đấu nối kèm theo các tài liệu sau:

   a) Các tài liệu xác nhận công trình đủ các thủ tục về pháp lý và kỹ thuật

   - Các thiết bị trong phạm vi đóng điện đã được thí nghiệm, kiểm tra đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật vận hành và yêu cầu kỹ thuật tại điểm đấu nối;

   - Hệ thống đo đếm đã được hoàn thiện, đã chốt chỉ số các công tơ giao nhận điện năng;

   - Hồ sơ nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về lĩnh vực xây dựng.

   b) Các tài liệu xác nhận công trình đủ điều kiện về điều độ, vận hành

   - Thiết bị nhất thứ đã được đánh số đúng theo sơ đồ nhất thứ do Cấp điều độ điều khiển ban hành;

   - Hệ thống bảo vệ rơle và tự động đã được chỉnh định đúng theo các phiếu chỉnh định rơle bảo vệ do Cấp điều độ có quyền điều khiển ban hành hoặc thông qua;

   - Nhân viên vận hành đã được đào tạo, kiểm tra, cấp Chứng nhận vận hành và công nhận chức danh theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành;

   - Phương tiện thông tin điều độ (trực thông, điện thoại quay số, fax) hoạt động tốt;

   - Hoàn thiện kết nối thông tin, tín hiệu đầy đủ với hệ thống SCADA, hệ thống thông tin của Cấp điều độ có quyền điều khiển.

   2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký đóng điện, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm thông báo cho Đơn vị phân phối điện về thời gian và phương thức đóng điện điểm đấu nối.

   3. Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm phối hợp với Cấp điều độ có quyền điều khiển và các đơn vị liên quan khác thực hiện đóng điện điểm đấu nối theo phương thức đã được Cấp điều độ có quyền điều khiển thông báo.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Đóng điện điểm đấu nối đối với thiết bị điện của Đơn vị phân phối điện, được quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn