Dụng cụ lấy mẫu xăng dầu được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:14/12/2018

Trong công tác kiểm tra chất lượng xăng dầu, thì pháp luật quy định như thế nào về dụng cụ lấy mẫu xăng dầu? Tôi rất muốn tìm hiểu vấn đề này nên nhờ Ban biên tập hỗ trợ giúp.

Kim Khánh (khanh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Mục 3.2 Quyết định 457/QĐ-TĐC năm 2016 về Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành, có quy định về dụng cụ lấy mẫu xăng dầu như sau:

   a) Thông thường khi tiến hành lấy mẫu tại các phương tiện lưu trữ (hầm, bồn, bể...), mẫu xăng dầu được lấy bằng bình lấy mẫu theo quy định tại mục 13 của TCVN 6777:2007 ;

   b) Đối với các lô xăng dầu nhập khẩu được chứa trong các hầm hàng trên tàu chuyên dụng đã được đậy kín nắp và nạp khí trơ (closed-tank) vì lý do an toàn trong chuyên chở xăng dầu, phải tiến hành lấy mẫu bằng dụng cụ lấy mẫu tự động (thường gọi là dụng cụ lấy mẫu MMC) được trang bị sẵn trên tàu. Việc lấy mẫu bằng dụng cụ lấy mẫu MMC phải được nêu rõ và ghi nhận trong biên bản lấy mẫu (theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục của Hướng dẫn này);

   c) Khi tiến hành lấy mẫu tại cửa hàng hoặc trạm bán lẻ xăng dầu có thể lấy mẫu bằng cách bơm mẫu trực tiếp từ cần cấp phát (vòi bơm) xăng dầu vào bình chứa mẫu;

   d) Dụng cụ lấy mẫu phải sạch, khô, trước khi cho mẫu vào cần được tráng kỹ bằng xăng dầu sẽ được lấy.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn